تیم ما

پویا تشکر  _ شرکت فناوری اطلاعات سروب شیراز

درباره منبرنامه نویس Back _ End

پویا تشکر کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار برنامه نویس سمت سرور

پویا تشکر برنامه نویس Back _ End

فریبا شجاعی _ شرکت فناوری اطلاعات سروب شیراز

درباره منبرنامه نویس Front_End

فریبا شجاعی برنامه نویس Front_End کارشناسی مهندسی IT

فریبا شجاعی برنامه نویس Front_End

مهسا صوفی _ شرکت فناوری اطلاعات سروب شیراز

درباره منعکاس و تولید محتوا

مهسا صوفی کارشناسی مهندسی معماری

مهسا صوفی عکاس و تولید محتوا